Lannan varastointi aumassa ja poikkeaminen levitysajoista

LANNAN VARASTOINTI AUMASSA (ent. patterointi)

Lannan varastointi aumassa edellyttää aina 14 vrk etukäteen tehtävää ilmoitusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoituksen käsittelystä ei peritä maksua. Ilmoituksen liitteenä on oltava kartta perustettavan auman sijainnista.

Ilmoitus lannan varastoinnista aumassa

Lannan varastointi aumassa on mahdollista vain työteknisistä tai hygieenisistä syistä ja aumattavan lannan kuiva-ainepitoisuuden tulee olla vähintään 30 %. Työtekninen syy on esim. poikkeuksellinen kelirikko ja hygieeninen syy.

Nitraattiasetus kieltää lannan levityksen marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Lannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan.

Kuivalantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita, joiden kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 %, voidaan lannanlevitysaikana säilyttää pellolla enintään neljä viikkoa levitystä odottamassa.

ILMOITUS LANNAN LEVITYKSESTÄ POIKKEUSTILANTEESSA:

Lannan levitys syksyllä tulee tehdä lokakuun loppuun mennessä. Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan kuitenkin poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi. Poikkeamisesta tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ilmoitusvelvollisuudesta on säädettyvaltioneuvoston asetuksessa eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 18.12.250/2014. Asetus on uudistunut ja korvaa aikaisemmin voimassa olleen asetuksen maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta 9.11.2000/931.

Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa.