Suuret yleisötapahtumat

Suuri yleisötapahtuma on tapahtuma, johon ennakoidaan osallistuvan vähintään 500 yhtäaikaista kävijää. Tilaisuuden järjestäjän on tehtävä ilmoitus useammalle eri viranomaiselle, riippuen tapahtuman luonteesta. Tapahtumista, joissa myydään elintarvikkeita ja joihin odotetaan osallistuvan yhtäaikaisesti yli 500 henkilöä, on tapahtuman järjestäjän ilmoitettava kirjallisesti ympäristöterveydenhuoltoon hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkamista. Älä jätä ilmoituksen tekemistä viime tinkaan, huomaa loma- ja muut ruuhka-ajat, jotka voivat hidastaa käsittelyä.

Tapahtumajärjestäjän on huolehdittava, että

  • jätehuolto ja hygieeniset olosuhteet on järjestetty niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa
  • merkittävä alueet, joissa tupakointi on kielletty, sekä ohjeistaa yleisöä rajoituksen noudattamisessa

Lisätietoa:

Liikkuvat elintarvikehuoneistot


Liikkuvan elintarvikehuoneiston käyttöönotosta on tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus sen kunnan viranomaiselle, jonka alueella toiminta alkaa. Mikäli liikkuva elintarvikehuoneisto tulee toiselle alueelle myymään tai valmistamaan elintarvikkeita, on paikalliseen elintarvikevalvontaan ilmoitettava tulosta vähintään neljä vuorokautta ennen toiminnan alkua. Ilmoittaminen on tehtävä ”Tiedottaminen elintarvikemyynnistä” -lomakkeella tai vapaamuotoisella sähköposti-ilmoituksella.

Tiedottamisvelvoitetta ei ole yksityishenkilöillä, harrastekerhot tms., jotka satunnaisesti myyvät elintarvikkeita kuten kahvia, voileipiä tai grillimakkaroita.

Lisätietoa:

Aiotko tarjoilla tai myydä tapahtumassa tupakkaa tai alkoholia?

Yleisille alueille tarjoilulle ja myynnille on haettava maanomistajan lupa. Maanomistajan lupa koskee vain maa-alueen hallintaa, ei esimerkiksi sen yksityiskohtaista käyttöä, johon voidaan tarvita muita viranomaislupia tai ilmoituksia.

Tupakkatuotteiden vähittäismyynti on luvanvaraista. Tupakkatuotteita saa myydä vain sellainen elinkeinonharjoittaja, jolla on tupakkatuotteiden myyntipaikan sijaintikunnan myöntämä vähittäismyyntilupa. Vähittäismyyntilupa on myös edellytys tupakkatuotteiden hankinnalle jälleenmyyntiin tukkumyynnistä. Myyntihakemus on mahdollista tehdä sähköisesti tai kirjallisella lupahakemuksella. Hakemus suositellaan tehtäväksi sähköisesti. Sähköiseen hakemukseen tarkoitetun hakemuslomakkeen ohjeineen löydät Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) internet-sivuilta. Sähköinen hakemus ohjautuu automaattisesti myyntiluparekisteriin ja tupakanmyyntipisteen sijaintikunnalle.

Toivomme sinun käyttävän ensisijaisesti sähköistä hakemusta, koska sitä kautta tukkumyyjä saa ajantasaisen tiedon siitä, että myyntilupa on myönnetty. Myyntilupahakemus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Tupakkalain (549/2016) mukaisen tupakan myyntilupahakemuksen käsittelyaika on 40 vrk. Kunta perii luvan myöntämisestä ja myynnin valvonnasta hyväksymänsä taksan mukaisen maksun.

Ulkotiloissa järjestettävissä yleisten tilaisuuksien katoksissa tai katsomoissa taikka muissa tilaisuuden seuraamiseen tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan ei saa tupakoida.

Alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat myöntää Itä-Suomen aluehallintovirasto: www.avi.fi.

Virallinen asiointi: kirjaamo.ita(at)avi.fi
Postiosoite: PL 2, 13035 AVI Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 5, 6. krs, Mikkeli

Alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntiluvan myöntämistä varten tarvitaan yleensä tontinhaltijan suostumus.

Myyntipaikkojen osalta järjestäjän vastuulle voi kuulua nestekaasua käyttävien laitteiden määräysten mukainen käyttö tai tilaisuuden järjestäjä antaa tarkat ohjeet, mitä nestekaasun käyttäjän tulee huomioida. Ohjeet voidaan laatia yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa.