Rekisteröinti

Ympäristönsuojelulaissa tarkoitettu rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Toiminta voidaan aloittaa, kun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 90 päivää. Toiminnanharjoittajalle lähetetään tieto rekisteröinnistä. Rekisteröinnistä peritään maksu.

Laitosten tulee tehdä rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 90 päivää ennen toiminnan aloittamista.

Rekisteröinnin edellytyksistä on säädetty ympäristönsuojelulain (527/2014) Liitteessä 2.

Lisätietoja rekisteröintimenettelystä ympäristöhallinnon verkkopalvelusta:

 Ympäristösuojelulain mukainen rekisteröinti

Jätteiden keräys- ja kuljetustoiminnoista säädetään jätelaissa (646/2011) ja jäteasetuksessa (179/2012). Jätelain mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä hakemus toiminnan hyväksymisestä jätehuoltorekisteriin.

Jätelain mukaiset rekisteröinnit

Ammattimainen jätteenkeräys (kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle)
Ammattimainen jätteenkuljetus (alueellinen ELY-keskus)