Melu

Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyvyyden turvaamiseksi on asetettu ohjearvot, joita sovelletaan maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa, liikenteen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä. Melutason yleiset ohjearvot eivät koske ampuma- ja moottoriurheiluratojen aiheuttamaa melua.

Valtioneuvoston päätös (993/1992) melutason ohjearvoista

Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tai tapahtumasta on
tehtävä meluilmoitus ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesti kunnan/kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään 30 vuorokautta ennen toiminnan
aloittamista.

Lisätietoa melusta ja meluilmoituksesta muualla sivustollamme.