Vähittäismyynti

Tupakan vähittäismyynti

Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myynti edellyttää kunnan viranomaisen toiminnanharjoittajalle hakemuksesta myöntämää vähittäismyyntilupaa. Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) ylläpitää tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluparekisteriä. Toiminnanharjoittajan tulee laatia tupakan myyntiä koskeva omavalvontasuunnitelma. Suunnitelma edellytetään vähittäismyyntilupahakemuksen liitteeksi. Lisätietoa omavalvontasuunnitelman laatimisesta Valviran sivuilla. Vähittäismyyntilupamaksu ja tupakkatuotteiden myynnin vuosittainen valvontamaksu määräytyvät terveysvalvonnan maksutaksan mukaisesti.

Nikotiinituotteiden vähittäismyynti

Tupakoinnin lopettamiseen tarkoitetut nikotiinivalmisteet on luokiteltu lääkkeiksi, joiden myynti on mahdollista apteekkien lisäksi tupakkaa myyvissä kaupoissa, kioskeissa, huoltoasemilla ja ravitsemisliikkeissä. Nikotiinivalmisteiden myynti edellä mainituissa paikoissa edellyttää, että elinkeinonharjoittajalla on lääkelain 54 a §:ssä tarkoitettu kunnan myöntämä nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa. Lupaa haetaan terveysvalvonnasta, joka myös valvoo nikotiinivalmisteiden myyntiä. Valmisteita saa myydä ainoastaan 18 vuotta täyttäneille.

Valtakunnallista rekisteriä nikotiinivalmisteiden myyntipaikoista ylläpitää Fimea (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus).