Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluvat ilmansuojelun, vesiensuojelun, maaperän- ja pohjavesiensuojelun, jätehuollon, meluntorjunnan valvonta sekä kuntalaisten ohjaus, neuvonta ja valistus näihin liittyvissä asioissa.

Ympäristönsuojelutoimi vastaa myös ympäristön tilan seurannasta sekä luonnonsuojeluun liittyvistä tehtävistä sekä antaa lausuntoja muille viranomaisille toimintaansa kuuluvista asioista.

Ympäristönsuojelunviranomaiselle kuuluvat mm. seuraavat lupa-asiat: ympäristöluvat, maa-ainesluvat, maastoliikennelain mukaiset luvat, ilmoitukset lyhytaikaisesta, häiritsevästä melusta sekä päätökset vesi- ja viemäriverkkoon liittymisestä.