Jätevesien käsittely­vaatimuksista poikkeaminen haja-asutusalueella


Ympäristönsuojelulain 156 d §:n mukaisesti kunnan toimivaltainen viranomainen voi hakemuksesta myöntää luvan poiketa perustason puhdistusvaatimuksista enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan.

Perusteluna käsittelyvaatimuksista poikkeamiselle voi olla:

– jäteveden vähäisyys
– kiinteistön sijainti viemäriverkoston piirin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella (kiinteistö liitetään viemäriin)
– kohtuuttomuus (perusteena voi olla esim. rakennuksen kunto, jätevesijärjestelmän parantamisen kustannukset, kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä asuvien korkea ikä tai muu vastaava elämäntilanteeseen liittyvä tekijä, kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka näihin rinnastuva sosiaalinen este)

Poikkeamista haetaan oheisella lomakkeella. Lomakkeen liitteet ovat pakollisia. Poikkeamishakemuksen käsittelystä peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan hyväksymän maksutaksan mukaisesti 156 euroa.

Tarvittavan karttaliitteen voi tulostaa esimerkiksi karttapalveluiden avulla: Karttapaikka