Julkiset tilat

Terveydensuojeluviranomainen valvoo julkisten tilojen terveydellisiä oloja kuten mm. ilmanvaihdon riittävyyttä, WC-tilojen riittävyyttä ja kuntoa, siivousvälineiden säilytys- ja huoltotiloja sekä tupakkalain vaatimuksia.

Terveydensuojelulain (763/1994) 13 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle seuraavien toimintojen perustamisesta tai käyttöönotosta: 

  • majoitushuoneisto
  • yleiseen käyttöön tarkoitettu sauna, uimahalli, uimaranta, uimala ja kylpylä
  • yleiseen käyttöön tarkoitettu kuntosali tai muu liikuntatila
  • koulu ja oppilaitos
  • päivä-, lasten- ja vanhainkoti tai muu niihin rinnastettava sosiaalihuollon laitos tai huoneisto
  • lasten ja nuorten kokoontumishuoneistot, kuten kerhotilat, nuorisotilat, leirikeskukset, iltapäiväkerhot, sisäleikkipuistot
  • kauneushoitola, tatuointiliike ja solariumliike sekä muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä
  • muut vastaavat laitokset tai huoneistot, joissa harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjälle terveyshaittaa.

Ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta. Huoneiston ilmoituksen käsittelystä tehdään todistus, minkä käsittelystä peritään vahvistetun taksan mukainen maksu.

Terveydensuojelulain mukaisen ilmoituslomakkeen lisäksi täytetään kyseistä toimintaa koskeva liitelomake. Lomakkeet.