Maatalous- ja eläinten­pito

Maatalouden ympäristönsuojelua toteutetaan lainsäädännön ja taloudellisten ohjauskeinojen avulla (tuki-järjestelmät) sekä ympäristötietoisuutta lisäämällä.

Keskeisimpiä maatalouden ympäristönsuojeluun liittyviä säädöksiä ovat ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) ja -asetus (YSA 713/2014) sekä nitraattiasetus (1250/2014). Eläinsuojien lupa- ja valvontaviranomaisina toimivat ympäristönsuojelulain mukaan valtion lupa- ja valvontaviranomaiset (Aluehallintovirasto / ELY-keskus) sekä kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset. Eläinsuojien lupaviranomaisen toimivalta määräytyy eläinsuojan koon perusteella. Nitraattiasetuksen valvontaviranomaisina toimivat kunnan maaseutuelinkeino­viranomaisen sekä kunnan ympäristönsuojelu­­­viranomaisen. Nitraattidirektiivin edellyttämien raporttien laatimiseksi tarpeelliset tiedot sekä tiedot asetuksen rikkomisesta raportoidaan alueelliselle ELY-keskukselle.

Kunnan ympäristönsuojelu ­viranomaiselle toimitettavat eläinsuojien ympäristölupahake­muslomakkeet sekä lannan aumauksesta tai lannan levityksestä poikkeustilanteessa tehtävät ilmoitukset löytyvät Ympäristönsuojelun lomakkeista.

Nitraattiasetusta käsittelevä opas, Nitraattiasetuksen tulkinta on tarkoitettu toiminnanharjoittajille sekä viranomaisille.


Hevoset

Keski-Savon ympäristötoimen kokoama opas hevosten tai ponien hankintaa harkitsevalle tai hevosten pitoon liittyvän toiminnan laajentamiseen.

Pikalinkit


Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteri

Ruokaviraston eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin avulla hallinnoidaan eläinten pitoon ja pitopaikkoihin liittyviä ilmoituksia. Järjestelmä sisältää myös haaskaruokintapaikkarekisterin, jolla hallinnoidaan luonnonvaraisena elävien eläinten haaskaruokintapaikkoja.

Jos aiot pitää yhtä tai useampaa nauta-, lammas-, vuohi-, sika-, hirvi-, kameli tai hevoseläintä, turkiseläintä, tuotantokania, siipikarjaa tai mehiläisiä ja kimalaisia, on sinun rekisteröitävä kyseessä olevan eläinlajin pitopaikka ennen eläinten pidon aloittamista. Sama ilmoitusvelvollisuus koskee myös haaskaruokintapaikan perustamista.

Lisätietoa rekisteröinnistä Ruokavirastosta