Liikkuvat elintarvikehuoneistot

Elintarvikealan toimijan on tiedotettava liikkuvassa elintarvikehuoneistossa harjoittamastaan elintarviketoiminnasta niiden kuntien valvontaviranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. Liikkuvalla elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan sellaista elintarvikehuoneistoa, joka voidaan siirtää paikasta toiseen (myyntiautoa, telttakatosta, kojua tai muuta liikkuvaa laitetta). Tiedon on oltava toimivaltaisella valvontaviranomaisella viimeistään neljä arkipäivää ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista.