Uimarannat

Yleisten uimarantojen, ns. EU-rantojen (yli 100 kävijää/vrk) vedenlaatua tutkitaan säännöllisesti uimakauden aikana STM:n asetuksen (177/2008) mukaisesti. Asetus pohjautuu EU:n direktiiviin uimaveden laadun hallinnasta. Pieniä (alle 100 kävijää/vrk) yleisiä uimarantoja valvotaan STM:n asetuksen (354/2008) mukaisesti. Varsinainen uimakausi kestää kesäkuun puolestavälistä elokuun loppuun, jona aikana rannoilta otetaan näytteet kerran kuukaudessa. EU-uimarannoilta otetaan näytteet myös noin kaksi viikkoa ennen uimakauden alkua. Uimarannoilta otetuista vesinäytteistä tutkitaan laboratoriossa asetusten mukaiset bakteeripitoisuudet Escherichia colin ja suolistoperäisten enterokokkien osalta. Sallitut enimmäispitoisuudet ovat E.coli 1000 pmy/100 ml ja suolistoperäiset enterokokit 400 pmy/100 ml. Uusimmat tutkimustulokset ovat nähtävillä uimarannoilla. Keski-Savon ympäristötoimen alueella on 7 EU-rantaa ja 18 muuta uimarantaa. 


Uimaveden laadun seuranta

Uimavesiprofiilit


Uimarantojen sinileväseuranta

Uimarantojen valvontakäynnillä arvioidaan vedenlaatua myös aistinvaraisesti. Huomiota kiinnitetään mm. mahdollisiin sinilevien esiintymisiin. Sinileväisessä vedessä uiminen ei ole suositeltavaa eikä sitä pidä käyttää ruoanvalmistukseen, tiski-, pesu- tai saunavedeksi. Sinileväesiintymän joukossa saattaa olla myrkyllisiä kantoja, jotka kestävät hyvin kuumuutta ja lisäksi saunassa höyrystyvät ilmaan.

Lisätietoa sinilevistä ja niiden tunnistamisesta löydät Järviwiki -sivustolta.