Vieraslajit

Vieraslajilaki 1709/2015 ja vieraslajiasetus 1725/2015 tulivat voimaan 1.1.2016. Lain tarkoituksena on torjua vieraslajeista aiheutuvia vahinkoja alkuperäisille eläin- ja kasvilajeille muun muassa estämällä haitallisimpien vieraslajien maahantuonti, niiden kasvattaminen tai päästäminen ympäristöön. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus valvoo vieraslajilain ja vieraslajiasetuksen noudattamista.

Vieraslajien torjunta:

Vieraslajien havaintoja kannattaa myös ilmoittaa samaisen vieraslajiportaalin kautta. Vaikka ilmoituksesta ei heti seuraakaan ghostbusters-tyyppisen torjuntajoukon ilmestymistä päästämään vieraslajiesiintymä päiviltä, on kerätyllä levinneisyystiedolla kuitenkin suuri merkitys lajikohtaisten hallintatoimenpiteiden suunnittelussa, ja eri tahot voivat hyödyntää tietoja esim. torjuntatalkoiden järjestämiseen.

Tällä hetkellä Luonnonvarakeskus kaipaa vieraslajien hallintasuunnitelman jatkohankkeessa vieraslajiportaalin kautta kansalaishavaintoja erityisesti jättipalsamista ja piisamista. Lomakkeen tiedot tallentuvat luonnontieteellisen keskusmuseon tietokantaan jota käytetään vieraslajien levinneisyyden seuraamisessa.

Puistojen ja katuvarsien vieraslajien esiintymistä voi ilmoittaa myös oman kunnan tekniseen toimeen puutarhurille, ympäristösihteerille tai ympäristötarkastajalle .

Vieraslajien torjunnassa kiinnitetään ensi vaiheessa huomio mm. jättiputken, kurtturuusun, jättipalsamin, lupiinin ja espanjansiruetanan torjuntaan. Näiden lajien leviäminen on lähtenyt ihan tavallisten julkisten puistojen ja yksityisten puutarhojen kautta. Torjuntatalkoisiin toivotaan mukaan myös laajasti kansalaisia ja yhdistyksiä

Oppaita

Puutarhan vieraslajit – Maa- ja metsätalousministeriö (pdf)