Kaivovesi

Kaivoveden (rengas- ja porakaivo) laatu on syytä varmistaa laboratoriotutkimuksin kolmen vuoden välein sekä aina

  • ennen uuden kaivon käyttöönottoa
  • jos veden epäillään aiheuttavan terveyshaittoja
  • jos kaivoveden haju, maku tai väri on muuttunut
  • jos porakaivo sijaitsee radon-/arseeniriskialueella
  • kun perheeseen on syntymässä lapsi

Keski-Savon ympäristötoimi kustantaa toiminta-alueen asukkaille kiinteistön kaivovedestä ns. ”neuvolavesi”-tutkimuksen, kun perheeseen on syntymässä lapsi. Yksi kaivovesitutkimus / lapsi (0-1 vuotta), mutta enintään kolmen vuoden välein. Kaivoveden laadun tulee täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (401/2001) laatuvaatimukset ja -suositukset.

Lisätietoja esim. kaivon rakenteista, kunnossapidosta ja ohjearvoista saat mm. ymparisto.fi -sivuilta.

Kaivoveden analyysitulkki

Vesi- ja viemäriverkosta vapautusta hakevien kaivovesinäytteestä lisätietoa täällä.

Vesinäytepulloja on haettavissa terveystarkastajilta. Näytteet voi toimittaa joko suoraan laboratorioon tai terveystarkastajille sopimuksen mukaan.

Laboratoriot:
Savo-Karjalan ympäristötutkimus, Yrittäjäntie 24, 70150 Kuopio, p. 017 264 7200, http://ymparistotutkimus.fi

Eurofins Environment Testing Finland Oy, Niemenkatu 73, 15140 Lahti, p. 040 356 7895, www.eurofins.fi