Luvat ja ilmoitukset

Keski-Savon ympäristötoimeen osoitetut lupahakemukset ja ilmoitukset toimitetaan osoitteeseen:

Keski-Savon Ympäristötoimi
PL4, Savonkatu 39
79100 Leppävirta
etunimi.sukunimi@leppavirta

Keski-Savon ympäristötoimen ja lautakunnan käsittelemistä luvista ja ilmoituksista peritään maksu Keski-Savon Ympäristölautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti.

1.9.2014 jälkeen vireille tulleet ympäristölupahakemukset käsitellään uuden ympäristönsuojelulain (527/2014) ja valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) mukaisesti.

Ympäristö- ja maa-aineslupien sekä muiden lupien ja ilmoitusten käsittelystä lisätietoja antavat niitä valmistelevat ympäristötarkastajat ja -sihteerit.

Lupahakemusten ja ilmoitusten käsittelyä jouduttavat hyvin laaditut asiakirjat sekä niiden toimittaminen riittävän ajoissa ympäristönsuojeluviranomaiselle.


Pikalinkit