Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaan kunnan tehtävänä on edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan. Valvonnan lisäksi tehtäviin kuuluu päättää yksityisen omistamalla maalla luonnonmuistomerkkien rauhoittamisesta ja rauhoituksen purkamisesta sekä luontoselvitysten tekeminen.