Uimahallit ja kylpylät

Terveydensuojelulain mukaan yleisen uimalan, uimahallin, uimarannan, kylpylän sekä yleisen virkistymis-, kuntoutus- ja hieronta-altaan veden laatua on valvottava säännöllisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen (315/2002) edellä mainittujen laitosten uimaveden laadusta ja valvontatiheydestä. Kävijämäärästä ja veden laadusta riippuen uima-altaista otetaan näytteet vähintään neljä kertaa vuodessa.