Ilmoitukset

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle osoitettuja ilmoituksista käsittelevät kuntien ympäristönsuojelun viranhaltijat tai ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva Keski-Savon ympäristölautakunta.

Valtion ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Itä-Suomen Aluehallintovirasto sekä alueelliset ELY-Keskukset (Pohjois-Savon, Etelä-Savon tai Pohjois-Karjalan ELY-keskus).

Kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle tehtävät ilmoitukset

Koeluotoinen toiminta (Ympäristönsuojelulaki)
Lannan patterointi ja poikkeaminen levitysajoista (Nitraattiasetus)
Maa-ainesten kotitarveotto (Maa-aineslaki)
Melu- ja tärinäilmoitus (Ympäristönsuojelulaki)
Jätteiden hyödyntäminen maanrakentamisessa (Jätehuoltomääräykset)
Vanhan öljysäiliön poisto
(Keski-Savon ympäristötoimen kuntien ympäristönsuojelumääräykset)

Alueelliselle ELY-keskukselle tehtävät ilmoitukset

Ruoppausilmoitus (Vesilaki)
Ilmoitus jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa
(MARA-asetus)