Koeluotoinen toiminta

Koska ympäristölupaa ei tarvita koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on kokeilla uutta tekniikkaa, raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta taikka tai käsitellä jätettä laitosmaisesti tai ammattimaisesti tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi, tulee tällaisesta koeluonteisesta toiminnasta tehdä ilmoitus toimivaltaiselle ympäristöviranomaiselle (ympäristönsuojelulaki 119 §).

Ennen ilmoituksen tekemistä on hyvä ottaa yhteyttä, jotta voidaan selvittää voiko koeluonteiseksi tarkoitettua toimintaa harjoittaa ilmoituksen perusteella vai onko toimintaan mahdollisesti haettava ympäristölupa sekä kuuluuko toiminta kunnan vai valtion toimivaltaan. Kirjallinen ilmoitus tulee tehdä vapaamuotoisesti viimeistään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista.