Ammattimainen jätteenkeräys

Jätteenammattimaisen keräyksen harjoittajan tulee tehdä jätelain 100§ mukainen ilmoitus sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonkaalueella keräystä harjoitetaan. Ilmoitus on tehtävä hyvissäajoin ennen keräyksen aloittamista.

Ammattimaisella keräyksellä tarkoitetaan jätteen kokoamista esimerkiksi kunnan, tuottajayhteisöjen, jakelijoiden tai muiden jätehuollon palveluyritysten järjestämiin vastaanottopaikkoihin jätteen edelleen kuljettamiseksi käsittelyyn. Jos keräys toteutetaan osana muuta ympäristöluvanvaraista toimintaa, ei erillistä ilmoitusta jätehuoltorekisteriin tarvitse tehdä.

Ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ilmoituksen ja ilmoittaa jätehuoltorekisteriin merkitsemisestä ilmoituksen tekijälle. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu.

Samaan ilmoitukseen voidaan sisällyttää tiedot kaikista saman toiminnanharjoittajan järjestämään keräykseen kuuluvista kunnassa sijaitsevista jätteen vastaanottopaikoista. Jokaisesta vastaanottopaikasta on ilmoitettava pyydetyt vastaanottopaikkaa koskevat tarkemmat tiedot ilmoituksen liitelomakkeella ja tarvittaessa eri liitteillä. Samalla ilmoituksella tehdyt toiminnanharjoittajan eri vastaanottopaikkoja koskevat ilmoitukset käsitellään yhtenä rekisteröintinä.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen merkitsee ilmoituksen tiedot jätehuoltorekisteriin ja ilmoittaa merkitsemisestä toiminnanharjoittajalle.