Organisaatio

Hallinnosta vastaa Leppävirran kunta. Toimintaa varten perustetaan Leppävirran kunnalle toimielin ja yksikkö. Yksikkö sijoitetaan Leppävirran kunnan organisaatioon erilliseksi taseyksiköksi. Toimielimenä toimii seudullinen ympäristölautakunta, joka toimii Leppävirran kunnanhallituksen alaisena.

Hallinnon henkilökuntaan kuuluu ympäristösuojelupäälikkö ja terveysvalvonnan johtaja, jotka toimivat Keski-Savon ympäristölautakunnan esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä. Hallinnon henkilöstöön kuuluu myös kaksi toimistosihteeriä

Eläinlääkintähuollon henkilöstö koostuu valvontaeläinlääkäreistä, terveysvalvonnan johtajasta ja kunnallisista eläinlääkäreistä.

Terveysvalvonnan henkilökunta koostuu terveydenvalvonnan johtajasta ja kunnallisista terveystarkastajista

Ympäristösuojelun henkilöstö koostuu ympäristösuojelupääliköstä ja kunnallisista ympäristösihteereistä ja -tarkastajista.