Valvontasuunnitelma

Terveydensuojelun valvontaohjelma ja sen perusteella annettava ohjaus paikallisen valvontasuunnitelman laatimiseksi perustuu terveydensuojelulakiin sekä ympäristöterveydenhuollon yhteiseen valvontaohjelmaan ja siinä sovittuihin periaatteisiin ja näkemyksiin. Valvontaohjelmalla ohjataan kuntien terveydensuojelun valvontaa. Ohjelman tavoitteena on yhtenäistää valvontakäytäntöjä valtakunnallisesti sekä turvata ihmisille terveellinen elinympäristö.

Valvontayksikköjen on raportoitava terveydensuojelun valvontatiedot ja valvontasuunnitelmien toteuma YHTI- ja VYHA-järjestelmien kautta.

Kunnan valvontasuunnitelma

Kunta laatii ja hyväksyy terveydensuojelun valvontasuunnitelman. Valvonnan on oltava laadukasta, riskiperusteista ja terveyshaittoja ehkäisevää.

Valvontasuunnitelmassa otetaan huomioon valvontaohjelma paikallisten tarpeiden mukaisesti. Valvontasuunnitelma on tarkistettava tarvittaessa.

Aluehallintovirasto arvioi alueensa valvontasuunnitelmat ja niiden toteutumista.