Jätehuolto­määräykset

Jätehuoltomääräykset ovat jätelakiin perustuvia paikallisia säännöksiä jätehuollosta. Määräykset sitovat kaikkia kunnan asukkaita. Jätehuoltomääräyksiä annetaan mm. liittymisestä jätehuoltoon, eri jätelajien lajittelusta ja keräyksestä sekä jätteiden hyödyntämisestä. Määräyksillä varmistetaan toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu ympäristöhaittaa.

Kunnalliset jätehuoltomääräykset ohjeistavat kiinteistöjen jätehuoltoa. Määräyksissä säädellään mm.

  • mitä jätteitä on lajiteltava
  • miten usein jätteen keräysastiat on tyhjennettävä
  • jätetilojen ja keräysvälineiden vaadittavia ominaisuuksia
  • kompostointia
  • jätteen polttamista

Yleiset jätehuoltomääräykset (pdf)