Luvat

Ympäristön pilaantumisen vaara aiheuttaville toiminnoille tarvitaan lupa. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, eläinsuojat ja kalankasvatus. Luvissa voidaan antaa määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Lupahakemuksen toimittaminen

Heinäveden, Joroisen, Leppävirran, Pieksämäen ja Varkauden alueilla kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta haettavat luvat tulee toimittaa neljänä kappaleena. Maa-aineslupien ottosuunnitelmat kahtena kappaleena.

Suositeltavaa on paperisten versioiden lisäksi lähettää myös lupa-asiakirjat sähköisesti sähköpostilla tai toimittaa lupahakemuksen yhteydessä muistitikulla. Paperisen hakemuksen lisäksi sähköisessä muodossa olevien dokumenttien toiminta nopeuttaa ja helpottaa mm. kuulutuksien esille laittamista ja lupien arkistointia.

Luvat:

Maa-aineslupa
Maastoliikennelain mukainen lupa
Vapautus viemäriverkostoon liittymisestä
Vesilain mukainen lupa
Vesiliikennelain mukainen lupa
Ympäristölupa