Jätevedet

Kiinteistöjen jätevesien käsittelyä ohjaavat ympäristönsuojelulaki (527/2014), ns. jätevesiasetus (157/2017), ympäristönsuojelumääräykset sekä toiminta-alueilla vesihuoltolaki (119/2001). Jos kiinteistölläsi on liittämisvelvollisuus viemäriverkostoon, löydät lisätietoa täältä. Jos kiinteistösi sijaitsee viemäriverkoston toiminta-alueen ulkopuolella, löydät lisätietoja täältä. saneeraustarvetta tai mahdollista liittämisvelvollisuutta on havainnollistettu oheisessa kaaviossa (kaavion jälkeen lisätietoja numeroinnin mukaisesti). Kaavion ohella tulee huomioida:

 • IKÄVAPAUTUS: Ikävapautuksessa kiinteistöllä vakituisesti asuvan haltijan/haltijoiden tulee olla täyttänyt 68 vuotta 9.3.2011 mennessä, lisäksi jätevesijärjestelmä ei saa aiheuttaa ympäristön välitöntä pilaantumista. Ikävapautus koskee kiinteistöjä, jotka sijaitsevat vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella.
 • KANTOVESI: Kantovesikohteissa vesi kannetaan tai pumpataan käsin sisään, ja käytössä ei ole paineellista vesijohtoa tai vesikalusteita, kuten lämminvesivaraajaa, suihkua, astianpesukonetta, pyykinpesukonetta tai vesikäymälää. Jätevesiasetuksen määräaika ei koske kiinteistöjä, joissa on kantovesi.
1)

1) Kiinteistö sijaitsee ranta-alueella, jos asuinrakennus (tai muu rakennus jossa syntyy jätevesiä) sijaitsee enintään 100 metrin päässä rantaviivasta. YSL:n mukaiset siirtymäaika-alueet (myös pohjavesialueet) ovat näkyvissä SYKE:n sivuilla:
Siirtymäaika-aluekartta
Vesihuoltolain mukaisella taajamalla tarkoitetaan aluetta, jolla asuu vähintään 200 asukasta toisiaan lähellä olevissa rakennuksissa. Taajamarajaus on nähtävissä esim. täällä:

>> Taajamarajaus

2)

2) Kiinteistön jätevesijärjestelmää koskevat ympäristönsuojelulaki 527/2014 (154-157 ja 238 §), valtioneuvoston asetus 157/2017 sekä Keski-Savon ympäristönsuojelumääräykset (12 §). Vaatimukset täyttäviä järjestelmiä on olemassa eri vaihtoehtoja, mutta niitä ovat esimerkiksi:

kolme saostuskaivoa + imeytyskenttä/maasuodatin*
ns. kaksoisviemäröinti; WC-jätevedet umpisäiliöön ja harmaat vedet 2-osainen saostuskaivo + imeytyskenttä
Kaikki jätevedet umpisäiliöön
Pienpuhdistamo

*: Imeytyskenttä: https://vesiensuojelu.fi/jatevesi/jateveden-kasittely/kaikkien-jatevesien-yhteiskasittely/imeytyskentta/

*Maasuodatin:
https://vesiensuojelu.fi/jatevesi/jateveden-kasittely/kaikkien-jatevesien-yhteiskasittely/puhdistus-maaperassa/

Herkillä alueilla on paikoin tiukemmat vaatimukset, niistä tarkemmin ympäristönsuojelumääräysten 12 §:ssä.

3)

3) Taajama-alueen ja herkkien alueiden ulkopuolella kiinteistöllä ei ole liittämisvelvollisuutta, jos kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään (vesihuoltolaki 119/2001, 10 §).

4)

4) Tässä yhteydessä remontilla tarkoitetaan tilannetta, jossa kiinteistöllä:

rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan kokonaisuudessaan tai korjataan 
tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö

5)

5) Edellytyksenä on, että kiinteistön jätevesijärjestelmä on toimiva, eikä aiheuta ympäristön pilaantumista

Miten edetä jätevesijärjestelmän kunnostamiseksi?

1. Ota yhteyttä kuntaan

 • Kysy, voitko liittyä kunnan viemäriin. Liity viemäriin, jos mahdollista. Jos viemäri on tulossa hae lykkäystä järjestelmän kunnostamiselle oman kuntasi ympäristönsuojeluviranomaiselta.

2. Tarvitset oman käsittelyjärjestelmän tai yhteisen naapurin / naapureiden kanssa.

 • Mikäli alueellanne ei ole viemäriin liittymis mahdollisuutta, tarvitset oman käsittelyjärjestelmän. Erilaisia järjestelmä vaihtoehtoja voit selvittää, esimerkiksi Vesihuoltotulkki sovelluksen avulla.

3. Hanki suunnittelija

 • Suunnittelija selvittää kunnasta vaatimukset yms.

 • Ammattitaitoinen suunnittelija tarvitaan toimivan järjestelmän valintaan ja mitoitukseen.

 • Suunnitelma tarvitaan lupahakemusta varten.

4. Hae lupa rakennusvalvonnasta

 • Hae lupa rakennusvalvonnasta. Suunnittelijakin voi tehdä hakemuksen. Neuvonta- ja lupa-asioinnissa suosittelemme käyttämään sähköistä Lupapiste – asiointipalvelua; www.lupapiste.fi.

5. Saatuasi luvan, tarvitset rakennusurakoitsijan

 • Pyydä tarjouksia, valitse ja tilaa

6. Rakentamisen valvonta

 • Kirjaa rakennusvaiheet, merkitse muistiin materiaalit ja dokumentoi vaiheita vaikka valokuvaamalla.

7. Poikkeamat suunnitelusta on sovittava kunnan rakennusvalvonnan ja suunnitelijan kanssa.

 • Dokumentoi muutokset, päivitä muutokset myös suunnitelmakuviin.

8. Muista käyttö- ja huolto-ohje

 • Huolehdi kunnossapidosta ja hoidosta

 • Huoltopalveluille on myös palveluntarjoajia.

Jätevesijärjestelmän muutostöiden luvanvaraisuus

Jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentaminen on toimenpideluvan varainen toimenpide. Jos sen rakentaminen tapahtuu muun rakennuslupaa vaativan hankkeen yhteydessä, käsitellään myös jätevesijärjestelmän suunnitelmat samalla rakennusluvalla. Voit suurentaa taulukon klikkaamalla taulukkoa.

Lisätietoa oman kuntasi jätevesijärjestelmän luvanvaraisuudesta saat kuntasi rakennusvalvontaviranomaiselta.

Vesihuoltotulkki on sovellus jonka avulla saat ehdotuksen kiinteistöllesi parhaiten soveltuvista ja taloudellisimmista jätevesienkäsittelyvaihtoehdosta. 

Vesihuoltotulkki toimii jätevesineuvonnan työkaluna, mutta ei korvaa jätevesisuunnitelmaa tai -selvitystä.

Jätevesihuollon ympäristönsuojelumääräykset Keski-Savon alueella.

Ympäristösuojelumääräykset on laadittu tarkentamaan lainsäädännössä annettuja määräyksiä ja niitä noudatetaan muiden kunnallisten määräysten rinnalla ja tarvittaessa niiden kanssa.

Jätevesihuollon osalta ympäristösuojelumääräyksissä on säädetty mm. suojaetäisyyksistä, järjestelmän puhdistustehosta ja sijoittamisesta mm. pohjavesialueella. Ympäristösuojelumääräykset löydät täältä.