Jätehuolto

Jätehuolto on kunnallinen peruspalvelu, joka tarjotaan kaikille asuinkiinteistöille, vapaa-ajan kiinteistöille sekä julkiselle hallinto- ja palvelutoiminnalle. Toimiva jätehuolto on tärkeä osa asuinympäristömme viihtyisyyttä.

Jätehuollon valvonta

Jätehuollon valvontatehtävät kuuluvat ympäristönsuojeluviranomaisille: Keski-Savon alueella valvovia viranomaisia ovat ELY-keskukset ja Keski-Savon ympäristölautakunta. Ne valvovat mm. jätelain ja jätehuoltomääräysten noudattamista, jätteiden käsittelyn asianmukaisuutta sekä roskaamiskiellon toteutumista.

Jätehuollon valvontatehtäviä on mm. valituksiin liittyviin tarkastuskäynnit, yrityskäynnit ja selvitykset. Tyypilliset valvontatehtävät koskevat jätteenpolttoa, roskaamista, yritysten ongelmajätehuoltoa ja järjestetyn jätehuollon piiriin liittymättömiä kiinteistöjä.

Jätelaki velvoittaa kaikkia käytössä olevia kiinteistöjä, joilla syntyy asumisjätettä tai siihen rinnastettavaa jätettä, liittymään järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Määräys koskee myös loma asuntoja.

Jätehuollon järjestäminen

Kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät kuuluvat Keski-Savon jätehuolto Oy (Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Varkaus) liikelaitoskuntayhtymälle ja Jätekukko Oy:lle (Pieksämäki). Palveluja ovat muun toimialueen jätteenkäsittelystä ja jäteneuvonnasta huolehtiminen sekä jätteen synnyn ehkäisyn, kierrätyksen ja hyötykäytön edistäminen. Jäteasemapalvelut, kotitalouksien vaarallisen jätteen jätehuolto sekä erilaiset keräystempaukset täydentävät asukkaiden palveluja.

Keski-Savon jätehuolto llky. vastaa Heinävedellä, Joroisissa, Leppävirralla ja Varkaudessa kuntien jätehuollon palvelutehtävistä.

Jätekukko Oy vastaa Pieksänmäellä jätehuollon palvelutehtävistä.