Asunnot

Asunnon sisätilojen olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. Rakennuksen omistajan tulee huolehtia rakennuksen kunnosta ja asukkaan tulee käyttää asuntoa niin, ettei asukkaalle aiheudu terveyshaittaa.

Asuntotarkastukset

Terveysvalvonta tekee asuntojen tarkastuksia ainoastaan terveyshaittojen selvittämiseksi. Asunnon vaihtoon liittyviä ja asunnon kuntoa koskevia tutkimuksia ei tehdä. Rakennusten kuntotutkimuksia tekevät yksityiset toiminnanharjoittajat.

Asunnon huono sisäilma voi johtua mm. home- ja kosteusvaurioista, tupakoinnista, huonosta ilmanvaihdosta, lemmikkieläimistä sekä rakennusmateriaaleista ja huonekaluista erittyvistä hajuista.

Jos epäilet, että asunnossasi on kosteusvaurion tai muun tekijän aiheuttama sisäilmaongelma, käänny ensin isännöitsijän tai omistajan puoleen. Mikäli ongelma ei ratkea, terveysvalvonta voi tehdä asunnontarkastuksen, millä pyritään selvittämään mahdollisia terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä. Terveysvalvonnan ensimmäinen käynti on maksuton.

Sisämelu

Asuntojen ja muiden oleskelutilojen meluolosuhteita valvotaan asunnontarkastusten ja tarvittaessa melumittausten avulla. Asumisterveysohjeessa (STM:n oppaita 2003:1) on annettu asuntojen ja muiden oleskelutilojen meluohjearvot.

Sisätilojen tuholaiset

Asunnoissa voi esiintyä erilaisia tuhoeläimiä, jotka ovat monimuotoinen ja epäyhtenäinen eläinryhmä. Suurin osa niistä on hyönteisiä. Tuholaisten torjunnassa tärkeintä on ennaltaehkäisy:

  • Asunto, varsinkin keittiö- ja pesutilat, pidetään riittävän puhtaina
  • Viemärien lattiakaivot ja vesilukot puhdistetaan säännöllisesti
  • Ullakot ja kellaritilat pidetään siisteinä ja kaikki rakenteelliset viat esim. reiät, raot ja halkeamat korjataan nopeasti
  • Kiinteistöjen jätekatokset pidetään siisteinä; huolehditaan, että roskalaatikot ovat ehjiä ja puhtaita sekä tyhjennetään riittävän usein

Jos asuntoon ilmaantuu tuhohyönteisiä, voidaan niiden torjunnassa käyttää tarvittaessa soveltuvia torjunta-aineita. Hyönteisen tunnistaminen auttaa torjunnan onnistumisessa. Laajat ja ammattitaitoa vaativat torjunnat on syytä jättää ammattitaitoisten desinfektoreiden tehtäväksi.

Neuvoja ja opastusta tuhoeläinten torjunnassa ja tunnistamisessa voit kysyä oman kuntasi terveystarkastajalta.