Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa

Jätteiden hyödyntäminen vaatii yleensä ympäristöluvan. Tietynlaisia jätteitä voidaan kuitenkin hyödyntää maarakentamisessa ilmoitusmenettelyllä. Hyödyntäminen täytyy tällöin tehdä MARA-asetuksen mukaisesti. Jos jätteiden hyödyntäminen on ammattimaista, tai hyödynnettävä määrä on yli 500 tn, tehdään ilmoitus alueelliselle ELY-keskukselle. ELY-keskus perii ilmoituksesta maksun.

Rekisteröinti-ilmoitus jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa

Hyödynnettävä jäteMARA-asetuksen mukaiset käyttökohteet
Betonimurske, kevytbetoni- ja kevytsorajäteVäylä- ja kenttärakenteet, teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteet
TiilimurskeVäylä- ja kenttärakenteet, vallirakenteet, teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteet
Tuhka (turpeen, kivihiilen, puuperäisten ainesten polton lento- ja pohjatuhkat), leijupetihiekkaVäylä-, ja kenttärakenteet, tuhkamursketiet, teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteet ja stabilointiaineena edellä mainituissa maarakentamiskohteissa
Asfalttimurske ja -rouheVäylä- ja kenttärakenteet
Käsitelty jätteenpolton kuonaVäylä- ja kenttärakenteet, teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteet
ValimohiekatVäylä- ja kenttärakenteet, teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteet
KalkitVäylä- ja kenttärakenteet, teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteet
Renkaat, rengasrouheRengasrouhe: väylä- ja kenttärakenteet, vallirakenteet, teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteet. Kokonaiset käytöstä poistetut renkaat: edellä mainituissa rakenteissa niitä sitovana, tukevana tai keventävänä rakenneosana
Rakenteesta poistettu jäteVäylä- ja kenttärakenteet, teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteet

Pienimuotoinen, ei-ammattimainen jätteiden hyötykäyttö maarakentamisessa on kuitenkin sallittu kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtävän ilmoituksen perusteella. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtävällä ilmoituksella voidaan hyödyntää tiili- ja betonimurskeita (hyödynnettävä määrä alle 500 tn). Ilmoitus on tehtävä etukäteen ja hyödyntämisen voi toteuttaa vasta ympäristönsuojeluviranomaisen antaman lausunnon jälkeen.

Maarakentamisessa hyödynnettävä jäte ei saa sisältää ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita, kuten esim. asbestia. Hyödynnettävän jätteen palakoko enintään 150 mm. Hyödyntäminen pohjavesialueilla on kielletty.

Huomioitava hyödynnettäessä:

  • Materiaalin ympäristökelpoisuus (haitta-ainepitoisuudet, liukoisuudet)
  • Rakenne peitetään tai päällystetään
  • Etäisyys pohjaveden enimmäiskorkeudesta vähintään 1 m
  • Etäisyys vesistöstä sekä talousvesikäytössä olevasta kaivosta tai lähteestä vähintään 30 m