Vanhan öljysäiliön poisto

Käytöstä poistetut maanalaiset öljy-, polttoneste- ja muut kemikaalisäiliöt on poistettava maaperästä viimeistään vuoden kuluessa käytöstä poistosta. Myös säiliön putkistot on täyttöyhde on poistettava tai ne on varmuudella tukittava ja niiden käyttö estettävä. Säiliöt on puhdistettava ja tarkastettava ennen maaperästä poistamista. Säiliön tarkastustodistus on pyydettäessä esitettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle. Säiliöiden poistosta on ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään kaksi viikkoa ennen säiliön poistamisesta.

Maaperän puhtaus on tarpeen varmistaa poiston yhteydessä asiantuntijan toimesta. Säiliön poistosta ja selvitys maaperän puhtaudesta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

 • Mikäli havaitset akuutin öljyvahingon, ota yhteys hätäkeskukseen, puh. 112.
 • Mikäli vahinkotilanne ei ole akuutti, ota yhteys kunnan pelastuslaitokseen.
  • Etelä-Savon pelastuslaitokset löydät tästä.
  • Pohjois-Savon pelastuslaitokset löydät tästä.

Säiliötä ei voida poistaa maasta

Jos säiliön poistaminen maaperästä ei ole mahdollista rakennuksia vaurioittamatta tai muusta perustellusta syystä, siitä on tehtävä kirjallinen ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Ilmoitukseen on liitettävä :

 1. Säiliön tyhjennyksestä, tarkastamisesta* ja puhdistamisesta tarkastuspöytäkirja.
  * Maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta saavat tehdä vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) hyväksymät liikkeet. TUKES:in toiminnanharjoittajarekisterin avulla voit tarkistaa, onko yrityksellä säädösten mukainen oikeus tehdä kyseisiä töitä. Linkki rekisteriin TUKES:in sivulle.

 2. Vapaamuotoinen hakemus, jossa perustelut siitä, miksi säiliön poistaminen vahingoittaisi rakennuksia. Apuna voi käyttää tätä lomaketta:
  (lataa pdf-lomake) tai (lataa word-lomake)

 3. Asemapiirros tai vastaava kartta, jossa on esitetty säiliön sijainti kiinteistöllä

 4. Ilmoituksen liitteeksi voi myös liittää valokuvia öljysäiliön sijainnista selventämään asiaa

Ilmoituksen liitteineen voi lähettää sähköpostitse kunnan ympäristönsuojelun viranhaltijalle tai osoitteeseen ymparistonsuojelu@leppavirta.fi.

Huomaathan, että säiliön voi jättää vasta sitten maahan, jos ympäristönsuojeluviranomainen hyväksyy ilmoituksen maahan jättämisestä. Hyväksyntä annetaan kirjallisesti. Maahan jätettävä säiliö on hyväksymisen jälkeen täytettävä hiekalla. Täyttöyhteet on poistettava tai tukittava pysyvästi, jottei säiliötä voi erehdyksessä yrittää täyttää. Lisäksi maahan jätetyn säiliön sijaintitiedot on säilytettävä kiinteistön asiapapereissa.

Ladattavat lomakkeet:

Ilmoitus käytöstä poistetun öljysäiliön jättämisestä maaperään (pdf-tiedosto)

Ilmoitus käytöstä poistetun öljysäiliön jättämisestä maaperään (word-tiedosto)