Meluilmoitus

Melu- ja tärinä ilmoitus

Ympäristönsuojelulaki (YSL 118 §) edellyttää meluilmoituksen tekemistä erityisen häiritsevästä tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta. Ilmoitus on tehtävä aina viimeistään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista tai tapahtumaa. Tilapäistä meluhaittaa aiheuttavaa toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin viranomainen on antanut asiassa päätöksen. Päätöksestä peritään maksu.

Mikäli tapahtuma tai toiminta tapahtuu usean kunnan alueella, on ilmoitus tehtävä 30 vrk ennen sen alkamista ELY-keskukseen, jonka toimialueella melu tai tärinä pääasiallisesti ilmenee.

Merkittävien tapahtumien tai toimintojen osalta ilmoitus suositellaan tehtäväksi hyvissä ajoin, jopa kuukausia ennen.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, mikäli tilapäistä melua aiheuttava toiminta on ympäristönsuojelumääräysten mukaista. Toiminnasta, jolla on ympäristölupa, ei tehdä meluilmoitusta.

Melu- ja tärinäilmoitukset käsittelevät Keski-Savon kunnissa ympäristö viranhaltijat.

Ilmoitus on tehtävä ainakin seuraavista toiminnoista:

  • räjäytys- ja lyöntipaalutus
  • tai vastaavasta erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta rakennustyöstä
  • yöaikaan (klo 22-07) ja viikonloppuisin (pe klo 22-ma klo 07) tehtävästä erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta rakennustyöstä
  • murskauksesta (kun murskaus ei ole ympäristöluvanvaraista)
  • ulkoilmakonserteista

Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse pääsääntöisesti tehdä seuraavista toiminnoista:

  • ilotulituksesta
  • sirkusnäytännöistä
  • äänentoistolaitteiden tilapäisestä käytöstä klo 07-22 yleisötilaisuuksissa ja muissa tilapäisissä tapahtumissa yleisökäyttöön sopivissa paikoissa
  • yksityistilaisuuksista, kuten häistä tai vastaavista

Lomake:

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta