Polttonesteiden jakeluasemat

Polttonesteiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa 444/2010.

Jakeluaseman voi rekisteröidä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, jos polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus on vähintään 10 m3. Jakeluaseman on lisäksi täytettävä YSL 30 §:n mukaiset edellytykset.

Jakeluaseman rekisteröinti tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 90 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Rekisteröinti-ilmoitus ja täyttöohjeet