Asfalttiaseman rekisteröinti

Asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa 846/2012.

Asfalttiaseman on täytettävä rekisteröinnin edellytykset (ks. Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröinti).

Asfalttiasemat toimivat lähtökohtaisesti rekisteröinti-ilmoituksen nojalla, jos toimintaan ei erityisestä syystä tarvita ympäristölupaa.

Ilmoituksen tekeminen

Asfalttiaseman rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 60 vuorokautta ennen toiminnan suunniteltua aloittamista. Toiminta voidaan aloittaa, kun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 60 päivää.

Ilmoitus tehdään alla olevasta linkistä saatavalla lomakkeella. Linkki asetukseen löytyy oikealta.

REKISTERÖINTI-ILMOITUSLOMAKE JA TÄYTTÖOHJE