Etelä-Savon ELY-keskus

Pieksämäen alue
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
PL 164, 50101 MIKKELI
Jääkärinkatu 14, 50100 MIKKELI
Puhelinvaihde 0295 024 000