Maa-aines- ja ympäristölupahakemus Murskelan kallioalueelle, Savon Kuljetus Oy, Joroinen

Savon Kuljetus hakee lupaa kallion louhintaan sekä murskaukseen 20 000 k-m³ kokonaismäärälle 10 vuodeksi. Ottoalue on noin 0,8 ha ja alin ottamistaso +96,26 (N2000). Lisäksi haetaan ympäristölupaa jäteasfaltin vastaanottoon, välivarastointiin ja käsittelyyn 20 000 tn määrälle vuodessa. Alueen maisemointia varten esitetään käytettävän muualta tuotuja ylijäämämaa-aineksia arviolta noin 17 000 m3 (noin 32 300 tn). Lupaa … Lue lisää