Raportti Varkauden kasvihuonepäästöistä

Sitowisen CO2-raportin mukaan Varkauden päästöt ilman teollisuutta laskivat 6 prosenttia vuodesta 2021 vuoteen 2022. Asukaskohtaiset päästöt vuonna 2022 olivat 4,5 t CO2-ekv ilman teollisuutta. Laskennassa on huomioitu sektorit: kuluttajien sähkönkulutus, sähkölämmitys, maalämpö, kaukolämmitys, erillislämmitys, tieliikenne, maatalous ja jätehuolto. Tarkempia tietoja Varkauden kasvihuonepäästöistä löytyy raportista: CO2-raportti 2024 Varkaus.