Maa-aines- ja ympäristölupahakemus, Destia Oy, Kalliola, Kaurasenvuoren kallioalue, Pieksämäki

Maa-aineslain 4 §:n mukainen maa-aineslupahakemus kalliokiviaineksen ottoon sekä ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen ympäristölupa kiven louhimiseen ja murskaukseen 10 vuodeksi.

Liite 3: lainhuutotodistus – ei julkinen

Liite 4 (sivu 2): naapurit – ei julkinen