Ilmoituspäätös eläinsuojan toiminnasta, AH Maito, Pajuharju 420-418-2-25, Leppävirta

Ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukainen ilmoituspäätös maidontuotantosuunnan eläinsuojalle. Eläinsuojalle on myönnetty ympäristölupa (Keski-Savon ympäristölautakunta 30.3.2017 § 17). Kyseessä on toiminnan laajentaminen.

Ei julkiset liitteet:
Liite 5. Vuokrasopimukset
Liite 6. Luettelo naapureista ja vaikutusalueen kohteista