Ilmanlaadun mittausten vuosiraportti 2023 on julkaistu

Varkaudessa tehtiin ilmanlaadun mittauksia neljällä mittausasemalla vuonna 2023. Mitattavia epäpuhtauksia olivat hengitettävät hiukkaset, pienhiukkaset, typpidioksidi ja pelkistyneet rikkiyhdisteet. Hiukkaspäästöt ja rikkidioksidipäästöt pienenivät jonkin verran ja typenoksidien päästöt puolestaan kasvoivat vuonna 2023. Pelkistyneiden, haisevien rikkiyhdisteiden päästöt olivat vuonna 2023 samaa tasoa kuin muutamina edeltävinä vuosina. Lue lisää ilmanlaadun mittausten vuosiraportista.